Новини

Засилен контрол над строителството

От 15 000 направените служебни проверки от Дирекцията за национален строителен контрол, едва 70 са отменените разрешения за строеж. Сигналите от граждани са довели до 220 отменени разрешителни. Издадени са приблизително 6000 заповеди за премахване на такива обекти, само 700 от които остават за изпълнение. Според Павлова, намалява обемът на незаконното строителство.

Регистърът за премахване на незаконни обекти е публичен. В началото на всяка година се публикува график на служебните проверки, които ще бъдат извършвани в общинските администрации. Главните архитекти са длъжни в седемдневен срок да уведомят регионалните отдели на ДНСК за издадените разрешения за строеж.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us