Новини

Защита на докторска дисертация на инж. Таня Веселинова Славова

На 17.02.2016г. (сряда) от 17:15 ч. в зала 318 на Ректората на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Таня Веселинова Славова. Темата на научната работа е „Локализиране на дълбочинно разположени кухини, посредством гравиметрични методи“. Подробности на сайта на УАСГ.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us