Новини

Защита на докторска дисертация в МГУ

На 27.04.2016 г. от 17.00 часа в Зала 204А „МИНСТРОЙ” на МГУ „Св. Иван Рилски” ще се проведе защита на докторската дисертация на инж. Андрей Крумов Станишков. Темата на научната разработка е „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ОТКРИТИЯ ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ“, а ръководител е проф. д-р Момчил Минчев. Авторефератът, становища и рецензии са публикувани на интернет страницата на МГУ – https://www.mgu.bg/main.php?submenu=200&id=486.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us