СЪЗДАВАНЕ НА BUILDING INFORMATION MODEL (BIM) ЧРЕЗ ОБЛАЦИ ОТ ТОЧКИ*

Десислава Георгиева Танушева, УАСГ, desi.tanusheva@gmail.com Ключови думи: лазерно сканиране, облаци от точки, 3D обектно ориентирано моделиране Научна област: геодезия, строителство, управление на инженерни проекти РЕЗЮМЕ В доклада се разглежда технологията за лазерно сканиране на обекти с геодезически сканиращи системи, точността на получените пространствени данни и тяхното практическо приложение в процеса на създаване на Building Information […]

Прочетете още

Contact Us