Променят наредбата за условията на труд в строителството

На интернет страницата на министерството на труда и социалната политика е публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Консултацията продължава до 23 ноември 2018 г. Промените се налагат заради текстове в ЗУТ, […]

Прочетете още

Contact Us