БАНКА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ

инж. Яна Липийска, Геодетект ЕООД Инфраструктурата за пространствени данни (ИПД) е система от базови пространствени данни (ПД), метаданни, стандарти и регламенти, информационни възли, гео-услуги за достъп и обмен на географски информационни ресурси. Елементите на ИПД могат да се разделят условно на няколко взаимно свързани подсистеми от програмни продукти и информационни ресурси, постоянно обновявани в процеса […]

Прочетете още

Contact Us