Одобрен кадастър за селата Велика и Изгрев и град Костинброд

Одобрени са кадастралните карти и кадастралните регистри на селата Велика и Изгрев в община Царево и гр. Костинброд в област София. До 05.10.2015 г. заповедите за одобряването им могат да бъдат обжалвани пред Административния съд по местонахождението на имотите чрез съответната СГКК.

Прочетете още
ДНСК с нови онлайн услуги

Две нови дигитални услуги въвежда през следващите 18 месеца Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – гражданите ще могат онлайн да се оплакват от извършени нарушения по ЗУТ и пак онлайн ще могат да искат удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Проектът […]

Прочетете още

Contact Us