Отвъд геодезията

Чл.-кор. Ангел Венедиков – международно известен български геодезист геофизик и гравиметрист – доц. д-р инж Венета Коцева


В края на октомври 2008 г. излезе от печат книгата “Чл.-кор. Ангел Венедиков – международно известен български геодезист, геофизик и гравиметрист”, с автор доц. д-р инж. Венета Коцева.

Ангел Венедиков е известен на геодезическата колегия с научните си изследвания и изчислителни програми за параметрите на приливните деформации на Земята – на земните приливи, дължащи се на гравитационните сили на Слънцето и Луната. Целият му трудов стаж преминава в Геофизичния институт на БАН в Секцията по земен магнетизъм и гравиметрия. Най-важните му постижения са неговите математически методи за анализ на тези деформации – т.нар. “метод на Венедиков” и т.нар. “филтри на Венедиков”, възприети и широко прилагани от международната научна общност по земни приливи. От Ангел Венедиков са проведени и първите измервания на приливите в България. До края на живота си той членува в Специализирания научен съвет по геодезия и маркшайдерство. Владее свободно шест чужди езика. В продължение на много години работи в Белгия, Испания, Япония, Германия, Китай, СССР, САЩ и др. Преди да стане член-кореспондент на БАН той е чуждестранен член на Испанската академия на науките.

Похвална е идеята на автора за книга, посветена на чл.-кор. проф. дфн Ангел Петков Венедиков. Той е възпитаник на нашия Геодезически факултет в тогавашния Инженерно-строителен институт (ИСИ), сега Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). С такъв учен нашият Факултет и нашият Университет могат само да се гордеят.

Съдържанието на книгата е структурирано в 3 основни части.

Първата е озаглавена “Биографията на един голям учен и потомствен интелектуалец”. Тя последователно разглежда известните в исторически и в научен план родове на чл.-кор. Ангел Венедиков по бащина и майчина линия, студентските му години, научната му кариера, преподавателската и публикационната му дейности, личността на самия Ангел Венедиков, личността на съпругата му Светла Венедикова, като завършва със смъртта му през декември 2007 г. и международният отзвук по този повод. Длъжен съм да подчертая, че тук авторката е достигнала до дълбочина и детайлност на историческите си проучвания, каквито малцина автори биха успели да реализират. Това е изключително интересно и похвално постижение за описанието на двата знатни рода в Южна и Северна България, където се достига до историческите корени на последния български цар преди падането на България под турско робство от рода Шишмановци. Образът на учения и на човека Ангел Венедиков е представен освен с научните му изследвания и чрез много спомени на негови колеги, състуденти и приятели от България и от чужбина. С тези от тях, които живеят у нас, авторката е имала многократни срещи и разговори – проф. д-р инж. Мара Даскалова, ст.н.с. д-р инж. Ангел Божанов, проф. дфн Мери Ковачева, ст.н.с. Николай Петков и др.

Втората част е озаглавена “Авторски документи на Ангел Венедиков” и съдържа четири основни документа, два от които са на английски език – автобиография и списък на научните публикации на А. Венедиков. Тяхното включване е много полезно, тъй като, от една страна, се повишава автентичността на твърденията в първата част на книгата, а, от друга – разкриват как самият Ангел Венедиков ги е подготвил и светлината, в която той сам е виждал себе си – с високо самочувствие и без самохвалство. Включването на текстовете на английски език правят книгата подходяща за ползване и от чуждестранни читатели.

Третата част съдържа “Списък на трудове на чуждестранни автори с цитирания на негови статии”, изготвен от самия чл.-кор. Ангел Венедиков през 2002 г. Благодарение на този списък може да се види огромният международен авторитет на Ангел Венедиков и широкото научно-приложно поле на неговите авторски и съавторски разработки, които са с продължителност във времето от почти половин век.

Книгата има приложение от 22 снимки, което придава на изданието и добра онагледеност.

Извършена е огромна по обем и с високо качество проучвателска дейност от страна на авторката доц. Венета Коцева. Тя е добре известна на геодезическата ни колегия със своите широки интереси в областта на наукознанието и, в частност, на историята на общата, висшата и приложната геодезия и на картографията у нас. Част от тази голяма наша история беше и остава завинаги и самият чл.-кор. Ангел Венедиков.

Убеден съм, че чл.-кор. Ангел Венедиков заслужава напълно подобно издание, посветено изцяло на неговата личност като учен и човек, и то написано с подчертано дълбоко уважение от негов познат и колега-геодезист, натрупал и научно-изследователски, и писателски опит, каквато е доц. Венета Коцева от Лесотехническия университет в София.

Книгата има голям принос в сравнително небогатата наша писана история за живота и творчеството на големите български учени, включително геодезисти. Досега у нас има само две подобни печатни издания. Едното е за проф. Михаил Венедиков, написано от доц. Венета Коцева през 2005 г., заглавието му е “Очерк за живота и творчеството на големия български геодезист проф. д-р инж. Михаил Венедиков (1905-1973 г.)” по повод 100 години от рождението му. Другото издание е за проф. Васил Пеевски, написано през 2004 г. от Александър Вълчев в поредицата на Библиотека „Техническа мисъл” под заглавието “Бележити български инженери. Проф. Васил Пеевски – пионер на българската геодезия”.

Книгата “Чл.-кор. Ангел Венедиков – международно известен български геодезист, геофизик и гравиметрист” е публикувана от Издателството “СТАТПРИНТ” ЕООД с много високо полиграфично качество и с цветни корици. Художник на корицата е сестрата на Ангел Венедиков – Теодора Венедикова. Тази книга допринася много за издигането на личния авторитет на Ангел Венедиков като учен, който и досега е много висок, а също и за издигането на авторитета на българската геодезия, геофизика и гравиметрия.

Висока похвала и благодарност заслужават Камарата на инженерите по геодезия и нейният председател инж. Ангел Янакиев, които са  оказали морална подкрепа и финансово съдействие за това издание.

Проф. д-р инж. Пеньо Пенев,

Геодезически факултет, УАСГ

Автор

Super User
От категорията
 • Човешкото докосване наистина лекува
  Човешкото докосване наистина лекува

  Човешкото докосване може да намали болката, депресията и тревожността у възрастни и деца, установиха германски учени, цитирани от сайта на в. „Индипендънт“. Ефектът се проявява

 • Учени строят като термити
  Учени строят като термити

  Международен екип от учени от Великобритания, Белгия и Франция откри как термитите успяват да изградят огромни структури със сложна вентилация и галерии, координирайки работата на

 • Конференция за космическите изследвания ще има през октомври в София
  Конференция за космическите изследвания ще има през октомври в София

  Националният форум за съвременни космически изследвания (НаФСКИ), който събира под един покрив представители на бизнеса, образованието и науката, ще бъде организиран за пета поредна година

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us