Отвъд геодезията

Горите в Бургаска област

Съставител инж. Митко Митев

Издава ГЕОПАН

2014

Начинанието е юбилеен проект на Изпълнителна агенция по горите, Съюз на лесовъдите в България, Югоизточно държавно предприятие – Сливен, Регионална дирекция по горите – Бургас и ГЕОПАН. Книгата е великолепно оформена и отпечатана, съдържа 320 страници, с над 100 черно-бели и цветни илюстрации и карти. Изданието е и документален разказ за десетки професионалисти лесовъди, свързали съдбата си с опазването и развитието на българската гора, между които: инж. Никола Костов, инж. Димо Кънев, д-р инж. Иван П. Костов и д-р инж. Дико Патронов.

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us