Отвъд геодезията

Калиакра и Камчия – най-замърсени с микропластмаса

429 000 микропластмасови частици на квадратен километър има в Черно море – това установи първото у нас изследване, цитирано от БНТ.
През последните години все по-често се говори за микропластмасата – частиците, които се срещат навсякъде около нас и които вече се увеличават до опасни за здравето концентрации. Европейската директива, която ограничава ползването на еднократни пластмасови изделия, все още не се прилага стриктно у нас, въпреки че влезе в сила преди 2 години. Междувременно микропластмасовите частици се срещат не само в морето, но и в морските дарове, с които се храним.

И понеже основен замърсител на морето са реките, сега учените от Института по океанология към БАН работят по следващия си проект – замърсяването на Дунав.
„В нашия обсег на Дунава, където изследвахме – около Русе и Тутракан, това е долното течение на Дунава, количествата от пластмасите бяха много по-ниски отколкото в Сърбия, но това е моментна снимка на състоянието на микропластмасите, според мен трябва да се направи мониторинг, тоест сезонно“, заяви доц. Виолин Райков от Института по океанология към БАН.

Учените са установили, че най-силно е замърсяването в района на нос Калиакра и при устието на река Камчия.

„Изследването на микропластмасите е малко по-трудно, отколкото на останалите пластмаси, защото те са многообразни и се получават при раздробяването и разграждането на големите пластмаси. В момента ситуацията е такава, че има от всички видове пластмаси, включително тези, които са от бутилките, различни цветове. Тези цветове всъщност показват различния тип на пластмасите“, допълни доц. Виолин Райков.

Всяко движение на водата размества и разнася микрочастиците, които се отлагат на дъното и повече не могат да бъдат извлечени от седимента. Пластмасата преминава няколко стадия на разграждане, като последният е превръщането ѝ в наночастици.
Най-пряко засегнати от замърсяването с пластмаси обаче са организмите, които филтрират морската вода, като мидите и рапаните. Затова от 3 години Европа се опитва да ограничи пластмасата за еднократна употреба.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us