Отвъд геодезията

Книгите за ноември

Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра Валентина Бакалова

ИК Труд и право

Какви са промените в Закона за устройство на територията, приети в периода от 2015 г. до 2019 г., както и в Закона за кадастъра и имотния регистър, с които се въведоха промени в производството по създаване на кадастралните карти и кадастралните регистри, преобразуването на картите на възстановената собственост в кадастрални карти, както и изцяло новата уредба на поддържането им в актуално състояние, включително при непълноти и грешки, допуснати в производството по одобряването им.

Докато денят ни раздели. Хубавите дни от Аранхуес

Петер Хандке

Издателство Black Flamingo

Австрийският писател Петер Хандке е носителят на Нобеловата награда за литература за 2019 г. Авторът е доста превеждан у нас, но тепърва ще става все по-популярен. „Докато денят ни раздели. Хубавите дни от Аранхуес“ може да служи като начало.

Бегуни

Олга Токарчук

Издател ICU

Полякинята Олга Токарчук взе Нобела за литература за 2018 г. Издателство ICU се оказа, че има нюх и е подготвило нова нейна книга, която е под печат. Обещава книга отвъд конвенциите на романа, отвъд уседналостта на света и литературата.

Автор

Geomedia Magazine




От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us