Отвъд геодезията

Любопитно: Стар закон дава право на светлина във Великобритания

Правото на светлина е форма на сервитут в английското законодателство, която дава на дългогодишния собственик на сграда с прозорци право да поддържа нивото на осветеност. Правото е традиционно известно в англо-американското общо право като доктрината за „древните светлини“. В Англия правата върху светлината най-често се придобиват съгласно Закона за светлината от 1832 г. Японското законодателство предвижда сравнима концепция, известна като nissh nisken (буквално „право на слънце“).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us