Отвъд геодезията

Най-зеленият спа комплекс


В Монтерей правят еко чудо от пясъчна кариера

monterey 

Докато в България почти целият черноморски бряг стана строителна площадка, в която вече нито един чуждестранен турист не иска да стъпи, а българите ходят там само по задължение, в Монтерей, Калифорния са се захванали да превърнат от строителната площадка място за почивка.

На мястото на пясъчна кариера, работила повече от 80 години, сега започна изграждането на еко комплекса “Monterey Bay Shores”. 

Дизайнерите представиха проекта си като основният акцент в него пада върху едно единствено нещо – използването на иновативен екологичен подход за развитие на бреговата ивица. Искаме да изградим ново разбиране за устойчивото развитие, казват архитектите, като това се вижда в проектирането на всеки елемент от проекта.

И докато у нас дюните се превръщат в ниско качество земеделски земи, архитектите от проекта в Мотерей ги възприемат като завършена екосистема. Но заради промишленото й използване досега и почти пълното й разрушение, те са се нагърбили да я възстановят напълно.

Всеки архитектурен елемент трябва да е деликатно премерен, за да е в хармония с мястото и да не нанася поражения на околната среда, смятат създателите.

Грандиозният проект ще бъде реализиран на мястото на изоставена пясъчна кариера. 85% от 29-те акра земя ще бъдат използвани за развитието на естествената флора и фауна на региона.

Проектантите дават и дефиниция за еко комплекс – място, където построеното запазва екосистемата и  биоразнообразието на средата.

Създателите обръщат внимание на шест елемента, които да бъдат водещи при създаването на проекта: земя, вода, въздух, светлина, енергия и човешки опит.

monterey_plan1 

 

Енергия

За строежа на мястото ще се използват най-новите ефикасни начини за възобновяема енергия. Отделянето на въглероден двуокис ще бъде намалено до 53%. Повече от 30% от енергията ще е от вятъра, слънцето и геотермалните извори. Цялата консумация на енергия ще е намалена с 50%. Материалите за изграждането на сградите ще са естествени, присъщи на мястото.

Земята

Архитектурата на Monterey Bay Shores ще е в пълна хармония със средата, без да я руши. През последните 80 години мястото е използвано за пясъчна кариера и естествените образования са дегенерирали. В проекта е включена програма за възстановяване на околната среда – както с растителни, така и с животински видове. Това възстановяване се очаква да достигне 85%. Морфологията на дюните, ветровете и вълните са вдъхновили дизайна на комплекса.

Живите покриви ще спомогнат да се възстанови хабитатът, който е бил на това място от преди пясъчната кариера.

С подходящата планирана растителност мястото ще бъде облагородено, така че да се избегнат евентуални природни бедствия. Изкопните работи ще са минимални, за да не се разрушава естествената среда.

Всичките 29 акра дюни ще бъдат възстановени. Допълнително живите покриви ще дадат още 5 акра растителност.

 

monterey_plan2 

Светлината

Monterey Bay Shores ще използва дневната светлина максимално, за да не се разхищава енергия и да се намали консумацията й. Дневната светлина ще се използва максимално, както и естествената вентилация. Прозорците ще са така конструирани, че да пестят използваната електроенергия. 

Въздух

Monterey Bay Shores ще използва естествените течения за вентилация на обекта. “Дишащите стени” са другото достойнство на проекта. Това е естествена система за биофилтриране, която ще позволи на комплекса да бъде относително независим от климатичните инсталации. Движението ще е само пеша, с колело или железница. Всички паркинги ще са под земята.

Водата

Monterey Bay Shores ще запазва водните източници по няколко начина: ефикасно използване, рециклиране на водата, прихващане на дъждовна вода за поливане и пране.

Няма да се използва питейна вода при облагородяването на околната среда, а целият проект ще използва с 55% по-малко вода.

Хората

Създателите вече рекламират проекта си като най-зеленият комплекс за почивка в света.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us