Отвъд геодезията

Първа карта на биоразнообразието на рибите

Учени за пръв път публикуваха световна карта на генетичното многообразие на рибите, съобщи ЮПИ.
Предишни изследвания показаха, че генетичното многообразие в екосистема намалява по-бързо в отговор на екологичния стрес, отколкото биоразнообразието. Досега обаче се знаеше малко за генетичното многообразие на популациите риби по света.
Като картографират генетичното многообразие на морските и сладководните риби, учените могат да хвърлят светлина върху начините, по които стресови фактори, като повишаването на температурите и окисляването на океаните, влияят върху уязвимите популации.
Сега биолози изследвали над 50 000 ДНК секвенции от 3815 вида морски риби и 1611 вида сладководни риби. Оказало се, че най-голямо генетично многообразие има сред популациите морски риби в западната част на Тихия океан, северната част на Индийския океан и в Карибско море. Колкото до сладководните риби, най-голямо е генетичното многообразие на видовете в Южна Америка. То е сравнително малко сред сладководните риби в Европа.
В океана специалистите открили връзка между температурите и генетичното многообразие. По-топлата вода е свързана с по-голямо генетично многообразие.
Според авторите на изследването, усилията занапред трябва да се концентрират върху защитата на генетичното многообразие и биоразнообразието.
„Колкото по-многообразни са гените на популация, толкова по-голям е потенциалът й да се приспособява към промени в околната среда“, отбеляза Лоик Пелисие от Цюрихския технологичен университет.
Резултатите от изследването са публикувани в сп. „Нейчър къмюникейшънс“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us