Отвъд геодезията

Проверяват теорията на относителността с космическа мисия

Космическата мисия „Микроскоп“ постигна рекордна прецизност в проверката на принципа на еквивалентността във физиката, предаде АФП. Това позволява да се провери Теорията на относителността на Айнщайн.

Резултатите от научните изследвания бяха представени в сряда.

Микросателитът „Микроскоп“ беше изстрелян през 2016 г.. След изстрелването той се позиционира на 710 км височина и осигуряваше данни две години и половина.

Микросателитът е конструиран от Националния център за научни изследвания във Франция. Данните от „Микроскоп“ се обработват в Обсерваторията на лазурния бряг.

През XVII век Галилей постановява принципа, според който две тела с различна маса и различен състав падат на земята по едно и също време. Три века по-късно астронавтите от мисията „Аполо 15“ илюстрират това откритие на Галилей с перо и чук, оставени да паднат на повърхността на Луната.

Междувременно Нютон постановява принципа на еквивалентността между силата на гравитацията и силата на инерцията над тяло при ускорение. Това става основа на Теорията на относителността на Алберт Айнщайн. Тази теория описва гравитацията като изкривяване на пространство-времето, предизвикано от материята.

Според учените космосът е идеална среда за доказване на теорията, тъй като се избягват множеството влияния на земната повърхност. За доказване на научните теории са използвани цилиндри с различна маса и плътност.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us