кофа

АГКК откри процедури за кадастър в русенско

Заповед за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираната територия на с. Табачка, община Иваново, област Русе и в землището на гр. Мартен, община Русе, бяха огласени в Държавен вестник.

В срок 30 дни собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти на територията на районите  в съответствие с актовете за собственост.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us