кофа

Фонд ще строи жилища за ромите

Министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов съобщи, че се обмисля идеята за създаване на фонд, подкрепящ строителството на социални жилища за ромите.
Домовете за малцинствата ще се правят в близост до сегашните гета, а терените ще имат пълна инфраструктура. В предоставените от държавата жилища ще има символичен наем, а цялостната идея е да се предоставят на социално слаби хора.
Според Данов трябва да се създаде единен стандарт за това каква да е жилищната площ на човек, като минимумът ще копира строителните норми от времето на социализма и ще е 7,5 кв. м на член от домакинството.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us