кофа

Конкурс за икономист на годината по зелена тема

Съюзът на икономистите в България (СИБ) обявява конкурс „ МЛАД ИКОНОМИСТ 2014 –

ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” на тема „Зелената икономика– възможности и предизвикателства“.

Победителите получават парична награда и признание от различни институции.

Участниците са в различни категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка до 10 номерирани страници, която да е представена на български език. В текста не бива да се посочва името на автора, но участниците посочват личните си данни  на отделна страница. Трябва да бъдат вписани име, презиме и фамилия, адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон, е-mail, име и адрес на учебно заведение или фирмата.

Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване.                 Докладите се представят в два екземпляра на хартия  и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg;

Крайният срок е 05 май 2014 г. Адресът е София 1000, ул.”Г.С.Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  За конкурса „Млад икономист-2013 г.”, За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0878 871 847;e-mail: info@bgeconomist.bg .

Още информация търсете на интернет страницата на СИБ: bgeconomists.bg

 

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us