кофа

Няма да се строи на Камчийски пясъци…. засега

Поставената от министерството на околната среда и водите забрана да се строи на Камчийски пясъци бе окончателно потвърдена и от върховния административен съд.

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова е наложила забраната за строителство поради наличието на непосредствена опасност от увреждане или унищожаване на защитени зони или на части от тях съгласно чл. 121, ал. 2 от закона за биоразнообразието.

 Това решение спасява обаче само временно уникалната черноморска местност с дълга естествена пясъчна ивица и множество дюни, защото според закона за биоразнообразието министърът на екологията има право два пъти за по една година да издава такива заповеди за забрана на строителство. Последната бе издадена за превенция на застрояването на основание, че Камчийски пясъци се готви за включване като защитена зона в екомрежата "Натура 2000". Забраната обаче не може да се удължи повече, тъй като по закона за биологичното разнообразие, регламентиращ екомрежата, максималният й срок е 2 години.

Казусът е заплетен, но основното искане на местни и на еко организации е правителството да спази предизборните си обещания и да спаси Камчийски пясъци, като отмени незаконните заменки и проектите за застрояване в района. Желанието им е да се приеме заповед за новата защитена зона за опазване на природните местообитания в "Натура 2000", която да не допуска нови заплахи за природата там.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us