кофа

Общините миришат от черен списък

За изтеклия седем годишен програмен период в милата ни родина са били изградени само две депа за отпадъци, а над 100 функциониращи такива не са в съответствие със законодателството на ЕС. Точно заради това, а и заради факта, че България е в нарушение на Директивата за депонирането на отпадъци от 16 юли 2009 г. на ЕС, Брюксел реши да ни се скара сериозно, а ние пък засрамени и скрити в ъгъла решихме, че е време да се обърне сериозно внимание на проблема. 
 
Така й направиха съвестните хора от сдружение "Зелени инициативи". Не само че обърнаха внимание, а даже ще му посветят и списък. „Миризливият“ документ, в който едва ли иска да фигурира който й да е общинар или кмет, заедно с поверената му област, е един вид черен списък на общините, които не са изградили депа за отпадъци. Заради тези „непослушковци“ сега България си има проблеми с Брюксел, а още по-лошото е, че газовете, които се отделят от сметищата, имат висока стойност на озон, олово, кадмий и още кой знае какво. Течностите от боклуците се просмукват в почвата и подпочвените води, а оловото, арсенът и живакът се отлагат в земята, което излага на риск както гражданите на самата община, така и цялата околна среда.
 
Списъкът ще е изготвен след като от "Зелени инициативи" се запознаят от близо с всеки казус и разследват причините, депата да не са направени. В него ще могат да се включат и граждани, които ще подават сигнали за незаконни сметища и неправомерно изхвърляне на битови и строителни отпадъци в района. Припомняме, че сдружение "Зелени инициативи" май обича списъците, след като през 2013 г. изготви "Черен списък на димящите заведения" във връзка със скандалите около промените в закона за тютюнопушенето на обществени места. 
 
Еко министърът Искра Михайлова съобщи, че страната ще поиска от Брюксел допълнително финансиране за рекултивиране на 47 стари депа, което ако парите не „замиришат“ или не потънат някъде между тоновете неправомерно изхвърлен боклук, се надяваме, че ще свърши работа.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us