кофа

Всички общини с устройствени планове до 2015 г.

 

Всички общини да имат устройствени планове до 2015 г., искат от министерството на инвестиционното проектиране. Реално обаче от ведомството очакват около 70% от общините да разработят такива. В периода, в който общините довършват общите си устройствени планове, няма да могат да кандидатстват за друго финансиране по оперативните програми.

В момента процедурата е заданието да се поръча от кмета, да се приеме от общинския съвет, да се възложиизработването на предварителен проект на ОУП, а министерството може да помага с финансиране, обясни министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов. Той подчерта обаче, че министерството няма да  трябва да изземе правата и задълженията на общините. 

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us