кофа

Защо геодезисти не участват в проверките на НАП – за акция „Хеликоптер“

Обръщение към медиите 

От: Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Искаме да Ви обърнем внимание на една некоментирана до момента страна от акция „Хеликоптерите” на НАП. Според говорителя на агенция Росен Бъчваров за облитанията не се заплаща нищо, защото се ползват тренировъчните полети на Авиоотряд 28. Освен това от НАП твърдят, че отбелязват GPS координати на представляващите интерес имоти, като след това чрез информационните системи на общините, ортофото карти и други информационни ресурси (отново безвъзмездно) се идентифицират техните собственици за целите на данъчния контрол.

Същевременно чрез заснемане от въздуха могат да се изготвят кадастрални карти, на базата на т.нар. фотограметричен метод. Резултатът от това е, освен кадастрална карта с ясна собственост и ортофото план от който много точно могат да бъдат определяни площи, размери и др. и да бъде извличана богата информация за територията. През последните две години обаче заради финансовата криза и липсата на държавни средства възлагането на изготвяне на кадастрални карти от друга държавна агенция – Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), е почти замразено.

От кадастралната карта държавата печели милиони на година. Според отчета на АГКК отчетените приходи за 2009 г. са 17.2 милиона лева.

Въпросът, който искаме да поставим ние, геодезистите от Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми, е защо дейност, която ни е присъща, в момента е иззета от нас с мотива, че няма средства, а в същото време се харчат държавни ресурси за заснемане на част от населените места в страната с фотоапарат или камера, без това заснемане да има каквато и да било стойност в последствие. Пак според говорителя на НАП, видеозаписите, GPS координатите и снимките няма да бъдат използвани като пряко доказателствено средство.

Според проектобюджета на правителството и през 2011 г. отделените средства за АГКК са в размер на 10 милиона лева, като исканията на АГКК са били за 34 милиона. Тази сума не може да покрие даже разходите на самата Агенция. т.е. за 2011 г. отново няма да има средства за създаване на кадастрални карти,  дейност, която започва да се изплаща на държавата веднага, а носи и дългосрочни ползи.

 Готови сме да отговорим на всякакви въпроси, свързани с горепосочените проблеми.

С уважение:

Инж.  Ангел Янакиев, председател на Камара на инженерите по геодезия, Инж. Мишо Настев, председател на Асоциация на геодезическите фирми

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us