АГКК приведе геоданни съгласно директивата INSPIRE

Агенцията по география кадастър и геодезия (АГКК) реализира проект по актуализиране на метаданни съгласно изискванията на директива 2007/2/ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и закона за достъп до пространствените данни, съобщиха от изпълнителя “Мапекс“АД. Според проекта, АГКК приведе в съответствие с европейските изисквания характеристики, използвани при описание на сгради и инфраструктура за […]

Прочетете още

Contact Us