УАСГ на първо място в рейтинговата система на висшите училища в направлението Архитектура, строителство и геодезия

Университетът по архитектура, строителство и геодезия води класацията на рейтинговата система на висшите училища в България на МОН в професионалното направление Архитектура, строителство и геодезия с резултат 64. На второ място е Академията на Министерството на вътрешните работи, а на трето – Нов български университет. Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Висшето строително училище „Любен Каравелов“ […]

Прочетете още
Защита на докторска дисертация в МГУ

На 27.04.2016 г. от 17.00 часа в Зала 204А „МИНСТРОЙ” на МГУ „Св. Иван Рилски” ще се проведе защита на докторската дисертация на инж. Андрей Крумов Станишков. Темата на научната разработка е „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ОТКРИТИЯ ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ“, а ръководител е проф. д-р Момчил Минчев. Авторефератът, становища и […]

Прочетете още

Contact Us