АГКК търси младши експерт в отдел „Финанси, счетоводство и проекти“

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността младши експерт в  отдел „Финанси, счетоводство и проекти“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, обща администрация. Кандидатите трябва да имат висше образование, минимална образователна степен „Професионален бакалавър“ […]

Прочетете още

Contact Us