АГКК си поръчала очила

АГКК си поръчала очила

  • дек. 16, 2014

Доставка на очила за корекция на зрението и/или за работа с видеодисплеи за нуждите на служителите при Агенция по геодезия, картография и кадастър обявиха от агенцията. Заявката е на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” – Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана. Офертите трябваше да се подават в запечатан, непрозрачен, […]

Прочетете още
Писмо до премиера Борисов

Уважаеми господин Борисов, Днес 29.1.2009 г. на наше общо събрание 850 инженери – геодезисти, инженери маркшайдери, техници и компютърни специалисти, работещи в областта на геодезията и кадастъра се обръщаме към вас и вашите министри, за да споделим проблемите, съпътстващи дейността ни. На първо място искаме да ви убедим, че геодезическата гилдия подкрепя мерките, които се […]

Прочетете още

Contact Us