АГКК започва производство за отстраняване на ЯФГ

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Крушевец, община Созопол; с. Ново Паничарево и с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас. В 14-дневен […]

Прочетете още
Слънчевата система е уникална

Вероятността във Вселената да се образува планетна система, която да прилича на Слънчевата, е минимална, заключиха учени от САЩ и Канада. Специалистите са направили компютърен модел, който е доказал, че нашата система е "средна" във всяко едно отношение. През последните десетилетия са открити около 300 екзопланети, които кръжат около други звезди. Обобщавайки тези данни, астрономите от […]

Прочетете още

Contact Us