Одобрен кадастър в областите Габрово и Софийска

Одобрени са кадастралните карти и кадастралните регистри за: землището на с. Боженците и с. Трапесковци, община Габрово, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на  СГКК – Габрово. КККР са приети с протокол от 18.06.2018 г. на СГКК – Габрово землището на с. Донино […]

Прочетете още

Contact Us