АГКК с указания за нови срокове за услуги и отстраняване на нередности

Агенцията оп геодезия, картография и кадастър публикува методика, по която се преизчисляват сроковете за получаването на услуги и за отстраняване на нередности, променени заради извънредното положение. Указания за отстраняване на нередовности – ако съобщението е получено по време на извънредното положение или срокът за отстраняването им изтича по време на същото, следва да се изчака […]

Прочетете още
Приложение на закона за извънредното положение в АГКК

Действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. /законът/ по отношение на сроковете за изпълнение на административни услуги и провеждане на административни производства от СГКК    Всички административни услуги, които се изпълняват  без уведомяване на заинтересовани страни в административното производство и без […]

Прочетете още

Contact Us