Видео

Чуйте шума на квантовите битове

IBM разпространи аудио-визуален тур на лабораторията, помещаваща квантови компютърни системи, част от мрежата IBM Q. Компанията e предоставила достъп на университети и компании до трите квантови системи, като до момента са изпълнени над 2 милиона алгоритми и експерименти.

Във видеото е показана система, разполагаща с 20 кюбита, които за разлика от битовете могат да имат едновременно стойност от 1 и 0. Системата е достъпна онлайн за членове на мрежата IBM Q. В бъдеще учените ще имат достъп до 50-кюбитови системи, които наскоро са преминали прототипна фаза.

Звукът, който се чува във видеото е от охладителната система, която трябва да поддържа температура от 15 миликелвина (-273.135о по Целзий).

{module [180]}

[iframe width=“890″ height=“500″ src=“https://www.youtube.com/embed/o-FyH2A7Ed0″ frameborder=“0″ allow=“autoplay; encrypted-media“ allowfullscreen ]

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us