Видео

Дрони изплитат висяща конструкция за минути

Безпилотните летателни апарати намират още едно приложение – изплитане на лека конструкция с помощта на ролки от кабели. Във видеото малки дрони умело обикалят структура от метални профили свързайки ги с въжета по различни начини. Експериментите в момента са провеждани само в лабораторни условия, но е възможно в близко бъдеще да преминат на открито, според.

Не се очаква технологията да замени съществуващи строителни методи, а по-скоро да разшири спектъра на възможното.

[iframe src=“https://player.vimeo.com/video/121187319?color=6c6e95&title=0&byline=0″ width=“600″ height=“337″ frameborder=“0″ webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen ]

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us