Видео

Надникваме във вътрешността на звезда с помощта на мощен суперкомпютър

Американски изследователи от Тексаския университет в Арлингтън създадоха модел на вътрешността на звезда, въртяща се бързо около оста си. Симулацията е генерирана с помощта на суперкомпютър и описва небесно тяло с маса на еднаква с тази на Слънцето и пет пъти по-висока скорост на въртене.

Визуализацията онагледява схемата на завихряния заради турболенцията на плазмата във вътрешността на звездата. Те са резултат от екстермните температури в сърцевината й.

Подобни модели могат да бъдат в помощ за по-доброто разбиране на връзката между въртенето на звездите около оста им, възрастта и силата на магнитните им полета.

[iframe width=“640″ height=“360″ src=“https://www.youtube.com/embed/pw2bhWALyB8?rel=0″ frameborder=“0″ allowfullscreen ]

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us