Видео

Стивън Хокинг обясни какво е имало преди Големия взрив

Английският астрофизик Стивън Хокинг, обясни в интервю с неговия американски колега Нийл деГрас Тайсън идеята за раждането на Вселената и какво е имало преди Големия взрив. Според известният учен отговорът е: нищо.

Хокинг се аргументира с общата теория на Айнщайн за относителността: „Пространството и времето създават заедно пространствено-времеви континуум, или многообразие, което не е плоско, а извито от материята и енергията в нея“.

За да опише състоянието на Вселената преди Големия взрив, Хокинг прилага евклидов подход към квантовата гравитация. В него реалното време е заменено от въображаемо време, което се държи като четвърто направление в пространството. В евклидовия подход историята на Вселената е четириизмерна извита повърхност като повърхността на Земята, но с още две измерения, обяснява астрофизикът. Според Хокинг така се описва представата за време-пространството като нещо с характеристиките на сфера – „затворена“ повърхност без начало и край. Можем да приемем, че въображаемото време и реалното време започват от Южния полюс, който е „гладка“ точка във време-пространството, в която действат нормалните закони на физиката, допълва физикът.

„Няма нищо, което да е на юг от Южния полюс, т.е. не е имало нищо преди Големия взрив“, заключава Хокинг.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us