кофа

АГКК представи новата интегрирана система

Агенцията по геодезия, картография и кадастър представи новата интегрирана информационна система за имотна регистрация и кадастър.

На представянето присъстваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагузов, заместник-министърът на правосъдието Илонка Райчинова и постоянният представител на Световна банка в България Флориан Фихтъл. Разработването на системата е част от проекта на Световна банка „Кадастър и Имотен регистър”, който бе успешно завършен.

Фирмата изпълнител е Сименс бизнес сървисис. Тя се е ангажирала с поддръжката на системата в продължение на година.
Проектът, финансиран с 28.7 милиона евро от Световна банка и с 2 милиона долара от холандското правителство, цели подобряване на покритието, точността и предоставянето на данни от системата за кадастър и имотен регистър.

Новата система включва кадастъра, имотния регистър и има подходящ интерфейс за потребителите. Услугата ще подпомага работата на професионалистите – геодезисти, нотариуси и банкери.

Системата обединява информация за собствеността и кадастъра, които до сега бяха разпръснати в няколко институции като поземлените комисии към Министерство на земеделието, общините, службите по вписвания към районните съдилища и Агенцията по кадастъра. Сега всички данни са обединени в рамките на една информационна система, като до тях имат достъп обществени институции и министерства, професионални организации и експерти като нотариусите, банките, телекомуникационните компании, данъчните власти и гражданите.

Интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър ще заработи в началото на март, както по-рано съобщи шефът на АГКК Цветен Боев.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us