кофа

Безпилотни самолети следят концесиите

Безпилотни самолети ще следят концесиите на находища за добив на полезни изкопаеми, съобщи заместник-министърът на икономиката Анна Янева, пред в. „Труд“. Тя обяви, че през декември миналата година и през януари тази година Министерството на икономиката е направило замерване чрез безпилотен самолет на три находища, избрани на случаен принцип. 
Янева изказа задоволството си от използвания метод, който  е бърз, точен, обхваща цялото находище и не може да бъде манипулиран. Единствените ограничения, които стоят пред него са, че се използва само при находища, в които се добива суровина по открит способ, както и че измерването е приложимо само при определени метеорологични условия. От извършените вече проверки са установени разминавания между данните за добити и заснети количества подземни богатства от началото на концесиите, както и излизане от контура на самото находище.
 
 Починът на министерството е похвален, макар да не става ясно кой точно е правил заснемането с безпилотните летателни апарати (БЛА). Крайно време е обаче технология като БЛА, навлязла в други държави, да намира различни приложения и у нас.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us