кофа

До 2012 г. всички сгради с „паспорт”

Всички сгради трябва да имат технически паспорт до края на 2012 г. Това предвижда новият Закон за управление на етажната собственост, влязъл в сила в началото на май.

Техническият паспорт се издава по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Безсрочното съхранение на документа е задължение на председателя на управителния съвет на етажната собственост.

Паспортът се съставя за завършени нови сгради преди въвеждането им в експлоатация, след извършени основни ремонти, преустройство и основно обновяване в 6-месечен срок от завършването им.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us