кофа

Европейски ден на геодезиста – честит празник!

За трета поредна година Съветът на европейските геодезисти (CLGE) празнува деня на геодезиста. През 2014 г. това е 21 март. Денят е посветен на Фридрих Гьорг Вилхелм фон Струве (1793 г. – 1864 г.). Струве създава т. нар.  Дъга на Струве – последователност от 265 точки, на които са поставени кубични каменни знаци с височина 2 м, започваща от гр. Хамерфест, Норвегия и стигаща до с. Стара Некрасовка, Одеска област, Украйна. Дъгата на Струве служи за по-добро описание на геоида.

За първи на 5 март 2012 г. бе отбелязан професионалния празник на геодезистите в Европа. Датата бе избрана заради рождения ден на Герардус Меркатор, роден през далечната 1512  г. в Рюпелмонде, Фландрия. Това е картографът, създал удобна карта на света в наречената на негово име Меркаторова проекция. Неговата карта служи на мореплавателите да прекосяват по-сигурно океаните. Меркатор е първият човек, който въвежда понятието атлас.

През 2013 г. денят бе отбелязан на 22 март, като бе посветен на Галилео Галилей (1564 г.- 1642 г.), определян като баща на съвременната наука.

Днес Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България организира среща в 17,30 ч. в Дома на науката и техниката в София.

Традиционният празник на геодезиста тази година ще се празнува на 28 март във Велинград. Още тук https://www.geomedia.bg/index.php/news:241?PHPSESSID=051b1a73b2744dcf83a8a6e9d2419a1c

 

Честит празник!

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us