кофа

Лъжем Брюксел с измислени иновации

Лъжем Брюксел с предлагане на нереални иновации, които са финансирани от Оперативна програма "Конкурентоспособност". Тя раздаде над 176 млн. лв. на 223 фирми по схемата за внедряване на иновации в предприятията. Средствата са разпределени в края на март, а самото финансирането варира от 170 хил. лв. до над 2 млн. лв. за проект.
Проблемът идва от факта, че проектите с предложените иновации реално не са иновативни. При някои от тях фирмите вече продават продуктите, включени в проектното предложение, а други отдавна ги има на пазара. Съгласно условията за кандидатстване задължително е това да бъде нов продукт, а не подобрение на съществуващ. Така се получава двойно финансиране, тъй като вече внедрени продукти от компаниите получават финансиране, като за напълно нови стоки.
Иновативна салфетка, иновативна луксозна кутия, иновативни сладки, иновативна стойка за слънчобран, иновативни мебели, иновативна хотелска брава, иновативен речник за мобилни устройства, иновативна туристическа агенция и дори иновативна фокус група са само част от финансираните проекти.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us