кофа

СГЗБ организира конференция в НТК

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България ще проведе на 03.12.2010 г. в Дома на науката и техниката в София, зала №3 от 9:30 часа, НТК на тема: СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНЖЕНЕРНАТА ГЕОДЕЗИЯЩе бъдат изнесени следните доклади:

1. Аспекти на съвременната Приложна геодезия – Чл.-кор. проф. д-р инж. Г. Милев

2. Състояние и перспективи за развитие на образованието по Инженерна геодезия в УАСГ – Доц. д-р Т. Костадинов

3. Маркшайдерско обслужване на тунелите от метростанция „Сердика” дометростанция „Стадион В. Левски” – Инж. Ив.Андреев

4. Геодезически работи при документиране на археологически обекти – Д-р инж. Д. Огнянов

5. Изследване на свлачища – Инж. Е. Кръстанов, инж. Н. Денев

6. Геодезически дейности на остров Ливингстън, Антарктика- Инж. Б. Александров

СГЗБ кани всички на конференцията конференцията и да вземете отношение пообсъжданите проблеми.

Потвърждението за участието става по e-mail: geodesy_union@fnts-bg.org

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us