Важно

Доклад на Световната банка предупреждава:

Водните запаси на света вероятно ще намалеят с две трети към 2050 г. спрямо разполагаемите в момента в градовете, прогнозира Световната банка. Недостигът на вода, който се дължи на затоплянето на климата би могъл да свие с 6% брутния вътрешен продукт (БВП) на някои страни до 2050 г. Китай и Индия мога да променят тенденция, но освен това и страните от Близкия изток.

Над 9 милиарда души се очаква да обитават Земята през 2050 г., а то ще разполага само с две трети от сегашните ресурси.

Тези впечатляващи данни са залегнали в доклад на Световната банка, в който тя представи перспективите за развитието на водния цикъл. „Ако сегашната политика на управление на този ресурс остане непроменена, и ако сценариите за затоплянето на климата се потвърдят, случаите на недостиг ще нарастват в районите, които досега бяха пощадени, и ще се изострят в районите, изпитващи вече липса на вода“, се подчертава в документа, озаглавен „Горещо и сухо“ („High and Dry“). Причината за всичко това са климатичните промени, заради които валежите в някои региона ще станат много по-случайни, но и конфликтът, който се изостря, между различните сфери на употреба на водата – земеделието, енергетиката, промишлеността и други.

„Икономическият растеж е учудващо лаком за вода“, се припомня в доклада на Световната банка. Там, където запасите ще намаляват, бизнес активността почти механично ще се забавя, въвличайки страните, засегнати от това явление, в една спирала на отрицателен растеж. В някои райони по света спадът на БВП би могъл да достигне 6 % към 2050 година, отбелязват експертите на Световната банка в доклада си. Такава съдба може да сполети Китай, Япония, Индия, Близкия изток и половината държави от Северна Африка.

Картите, публикувани от Световната банка, открояват няколко почти отчайващи случаи с държави от Залива и Северна Африка. Дори прилагането на най-съвременната политика за оптимизиране на използването на водата няма да ги избави от загубата на икономически растеж. В тези райони злото изглежда вече е сторено. Водните ресурси вече са прекалено малки и демографският натиск е прекалено силен. За разлика, и то голяма, в сравнение със страните от Северна Африка, западноевропейските държави, чието население е стабилно, а затоплянето на климата по-слабо осезаемо. За тях въздействието на ограничените водни ресурси върху БВП ще бъде почти пренебрежимо.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us