Важно

Еврокомисията започна процедура срещу България заради заменките на гори

Европейската комисия нареди на България да анулира част от сделките по замяна на горски имоти, или да изиска обратно държавната помощ, която са получили някои фирми. Става дума за 132 горски заменки, извършени от януари 2007 г. до януари 2009 г. Комисията започна задълбочено разследване по тях в средата на 2011 г. заради получени жалби. Обявеното сега заключение е, че практиката да се заменят частни горски имоти с държавни при административно определени цени, които не се актуализират редовно и не са съобразени с пазарните, е несъвместима с правилата на ЕС за държавната помощ. Действащото тогава у нас законодателство е дало селективно предимство на определени предприятия, което е довело до нарушаване на конкуренцията, гласи заключението на ЕК.

Няма обаче да бъдат засегнати всичките 132 заменки, а по-малък брой, защото физическите лица, които не извършват стопанска дейност, свързана със заменените горски имоти, няма да са засегнати. Освен това, ако предимството, получено от дадено предприятие, не е надвишило 200 хил. евро в рамките на три години, това не се счита за държавна помощ и също не подлежи на възстановяване.

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us