Важно

Европарламентът брани правото за селекция в селското стопанство

Забраната на патентоването на продукти, придобити чрез биологични техники за селектиране, като кръстосване, е от основно значение за иновациите, снабдяването с храни и малките и средни предприятия. Това се посочва в обща резолюция, гласувана от Европарламента. Европейското патентно ведомство да позволи патентоването на такива продукти.

Те призоваха Комисията спешно да изясни какви са съществуващите правила на ЕС и да защити достъпа на развъдчиците до биологичен материал. Евродепутатите отбелязват, че развъждането на растения е иновативен процес, упражняван от земеделците и земеделските общности от самото зараждане на селското стопанство. Те твърдят, че достъпът до биологичен материал е от жизнена важност за иновациите и развитието на нови вариации, които да помогнат за глобалното снабдяване с храни, борбата с климатичните промени и предотвратяването на формирането на монополи. Поради тези причини, продуктите, придобити от биологични по своята същност процеси като растения, семена, местни характеристики и гени трябва да бъдат изключени от патентоспособност. Това се настоява в резолюцията, която беше приета с 413 гласа „за“, 86 „против“ и 28 „въздържал се“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us