Важно

Ферах: Геопространствената информация става все по-важна за човечеството

Кьоксал Ферах е завършила инженерно-географски факултет в Техническия университет в Истанбул през 2014 г. и има магистърска степен през юни 2018 г. Работила е на няколко различни длъжности като инженер, като се е занимавала с ГИС, дистанционни методи и земни измервания. Участва в национални и международни организации, свързани с геодезията. Тя бе ръководител на организационния комитет на Международната студентска среща по геодезия 2014 г. в Истанбул. След това тя участва в мрежата за млади геодезисти към Международната федерация на геодезистите FIG и е член на организационния комитет на срещите в София и в Амстердам. Ферах участва в Четвъртата конференция на младите геодезисти към FIG – FIG Young Surveyors и организира срещите им. Ферах е член на турската камара на инженерите, заминаващи се с кадастър. Работи като старши ръководител в компанията HERE Technologies в Истанбул. Тя също така има страст към музиката, работила е в радиото на Техническия университет в Истанбул от 2011 г. насам.

Бихте ли са представили?

Аз съм инженер геодезист. Участвала съм в няколко международни и турски национални организации, свързани с геодезията, още докато бях студент бакалавър. В момента работя като лидер на общността в HERE Technologies и представям европейската мрежа на FIG Young Surveyors в Европейския съвет на инженерите геодезисти CLGE.

Завършили сте в Истанбул. Можем ли да кажем, че геодезистите по целия свят имат едни и същи идеи и говорят на един и същи език?

Точно както в реалния живот, когато говорим английски, мисля, че геодезистите от различни държави говорят един и същ език, но с различни акценти. Затова може да обменяме идеи, да експериментираме и да обсъждаме теми. Едно от най-важните неща за FIG YSN е възможността да се срещаме с нашите колеги, живеещи и работещи на хиляди километри, да споделяме нашите знания и проблеми. Така че да си отговорим на въпросите как живеят хората другаде, какво би било най-доброто за нас и как да го постигнем.

Миналата година CLGE ви назначава като нов делегат за FIG YSEN. Каква е вашата мисия? Имате ли конкретен списък със задачи? Какви са вашите намерения?

От 2014 г. CLGE има представител в изпълнителния съвет на Европейската мрежа за млади геодезисти. След Ева-Мария Юнгер и Диана Бечиревич, бях назначена за представител на FIG в YSEN по време на Общото събрание в Барселона през 2018 г. Моята мисия е да запазя връзката между FIG YSEN и CLGE. FIG YSEN си сътрудничи със съвета на геодезистите CLGE при организирането на събития, организира студентския конкурс на CLGE, подкрепя проекти като създаването на професионалната база данни (Dynamic Professional Knowledge Database – https://www.clgedatabase.eu/) и на платформата за картографски данни Blueparking (https://www.blueparking.eu/). Моето намерение е да работя по тези въпроси и да намеря нови начини за развитие, да разработя нови проекти, които да поддържат връзката между FIG YSEN и CLGE.

Какво е мястото на младите хора в геодезията? В CLGE? Във FIG? Какво могат да допринесат те за тези организации?

Младите хора са щастливи да им се чува гласа както във FIG, така и в CLGE. Срещата с колеги от различни страни ни дава перспектива и възможност да споделим опит и да се учим един от друг. Младите геодезисти могат да участват в организирането на срещите като доброволци. Това е голяма стъпка за започване на професионална дейност чрез сътрудничество с хора от други страни. Социалната мрежа от геодезисти включва пет различни региона и по време на срещите организираме семинари, панелни дискусии, интерактивни сесии и социални събития. Мрежата също има традиция да организира и благотворителни събития. Организираме благотворителни събития и каним всички да участват. Участващите във FIG и CLGE могат да се свързват помежду си с професионалисти. Също така голяма възможност за младите геодезисти е да се запознаят с работата на различните комисиите на FIG, да се присъединят към неговите събития и да станат част от тези комисии. Освен това работим с други организации. През 2018 г. FIG YSN стана член на SDSN Youth (Мрежата за решения за устойчиво развитие), която е организация, която работи за повишаване на осведомеността за целите на устойчивото развитие сред младите хора. Подкрепяме IGSO – Международна студентска организация по геодезия, която организира Международна студентска среща (IGSM) всяка година в различна държава.

Какво е мястото на жените в геодезията?

Живеем в 21-ви век и хората са все по-наясно с равенството между половете. Жените геодезисти могат да бъдат учени и да работят в частния сектор, могат да правят каквото си пожелаят. Така че бих казала, че жените имат място във всеки аспект на геодезията.

Що се отнася до геоматиката и геодезията, какви са предизвикателствата пред тази област днес?

От моя гледна точка инженерите геодезисти трябва да бъдат добре подготвени с актуалното развитие на най-новите технологии. Докато съществува човечеството, ще има и нужда от геопространствена информация, така че нашата професия има бъдеще и е важна. Предизвикателството е да не изоставаме от новите тенденции.

Без кои нови технологии не можете да работите ежедневно?

Работя в HERE Technologies, която, както е ясно, е технологична, за услуги, свързани с геолокацията. Работя с ГИС и дистанционните методи.

Работила сте в радио – което е вид медия. Успяват ли геодезистите да покажат важността на работата си в обществото? Какъв съвет като журналист бихте им дала, за да придобие професията по-голяма популярност?

Работих в ITU Radio в течение на 7 години и разбира се това ми помогна да науча как да общувам по-добре с хората. Като FIG YSN, ние сме наясно със силата на социалните медии и използваме нашите канали, за да достигнем до повече хора. Освен това, заемаме важно място на събитията на FIG, CLGE и можем да се срещнем с професионалисти и да си сътрудничим с тях. За да станат геодезическите събития по-видими възнамеряваме да изпращаме бюлетини и на членовете чрез уебсайта ни.

Тази година CLGE я посвети на професионалната етика. Какви са изискванията към геодезиста, работещ в началото на 20 век? Професионални, лични и етични?

Във всяка професия действията трябва да са подчинени на етиката. Тази тема трябва да се обсъжда по-често; отново има нужда да бъдем в крак с новите тенденции в геодезическата индустрия. Важно е младите хора да бъдат информирани за етичните въпроси, за да се надяваме на по-добро бъдеще. Геодезистите трябва да знаят как да бъдат точни в работата си както от техническа, така и от социална гледна точка. А това познание трябва да го направим устойчиво. „Професионалната етика, отличителен белег за геодезистите“ е също тема на Шестата конференция на CLGE на европейския геодезист, която ще се проведе в Истанбул на 26 септември 2019 г. преди Общото събрание на CLGE.

България и Турция са съседни страни. Познавате ли български геодезисти? Какво е вашето впечатление от тяхната работа? Има ли млади българи на FIG YSEN? Искате ли да привлечете повече? Как могат да ви намерят?

Разбира се, че имам български приятели и колеги. Дори имах възможност да работя с колега от България. Нашата трета Европейска среща на младите геодезисти бе проведена в София и имахме български представители и организатори. Има някои активни български младежи на FIG YSEN, но ние бихме били още по-щастливи да имаме нови млади геодезисти в нашата мрежа. Те могат да следят новините в социалните медии на мрежата за млади геодезисти FIG и могат да присъстват и да организират събития, или да участват в проектите. Неотдавна започнахме да организираме Шестата Европейска среща на младите геодезисти FIG, която ще се проведе в град Порто, Португалия, на 11 и 12 октомври 2019 г. Всички български и европейски млади геодезисти са добре дошли! Също така, CLGE организира Студентски конкурс в продължение на осем години, за да могат студентите да представят доклади. Крайният срок за подаване на документи за CLGE Студентски конкурс е 29 юли 2019 г. Има пет различни категории и победителите от всеки отбор ще печелят награди и ще представят работата си в InterGeo Stuttgart 2019.

Хареса ли ви България?

Радвам се, че имах възможност да посетя за втори път красива България. Хубаво беше да се видят и научат неща за историята на София.

Как си представяте геодезията след 10 години?

Вярвам, че геодезията ще запази своята популярност, но ще се трансформира в бъдеще. С бързо променящите се технологии геодезистите ще работят в повече области като тези на изкуствения интелект, роботиката, машинно обучение.

Какво искате да си пожелаете на вас и на българските геодезисти?

Искам младите геодезисти повече да участват в организираните от FIG събития чрез своите национални асоциации, така че да имаме възможност да работим и да се учим заедно в името на бъдещето на нашата професия.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us