Важно

ХХ конференция за климата в Лима с план срещу глобалното затопляне

Над 190 държави, участвали на ХХ световна конференция за климата, организирана от ООН в Лима, успяха да постигнат общ план за овладяване на глобалното затопляне.

Планът, наречен „Призив за действия за климата от Лима“ (Тhe Lima Call for Climate Action), е добра първа стъпка към важното глобално споразумение за климата в Париж през тази година. Същевременно обаче много от важните решения бяха отложени във времето.

По първоначалната оценка на секретариата на ООН, ангажиментите, поето от участниците, няма да доведат до ограничаване на глобалното затопляне до 2 градуса по Целзий спрямо прединдустриалната епоха.

Конференцията не мина без скандал между развиващите се и развитите страни. Първите обвиниха вторите, че се опитват да избегнат отговорността си и да не платят необходимото за борбата с глобалното затопляне.

В новото проектоспоразумение не се предвижда твърдо обвързващи задължение за страните да предоставят подлежащи на количествена оценка данни, които показват как те ще изпълнят ангажиментите си. Китай и други големи развиващи се страни се противопоставиха на план за оценка на ангажиментите преди срещата в Париж.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us