Важно

Инициатива за опазване на пясъчната лилия


Община Приморско и „Приморско клуб“ ЕАД започнаха инициатива за опазване на пясъчната лилия по стопанисваните плажове и дюни. В началото на август настъпва пикът в нейния цъфтеж и съответно – на нейното унищожаване.

Пясъчната лилия е сред най-красивите растения в българската флора. Среща се само край Созопол (в местн. Каваците), Приморско (в Аркутино), защитените пясъчни дюни срещу Приморско клуб ЕАД, Царево (при устията на реките Велека и Силистар) и Несебър (в изолирано находище в м. Иракли).

Пясъчната лилия е силно застрашен вид. Тя е вписана в Червената книга на България и е в списъка на защитените растения, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Дюните са обявени за консервационно значими европейски местообитания за целите на континенталната екологична мрежа Натура 2000.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us