Важно

Инициатива за опазване на пясъчната лилия


Община Приморско и „Приморско клуб“ ЕАД започнаха инициатива за опазване на пясъчната лилия по стопанисваните плажове и дюни. В началото на август настъпва пикът в нейния цъфтеж и съответно – на нейното унищожаване.

Пясъчната лилия е сред най-красивите растения в българската флора. Среща се само край Созопол (в местн. Каваците), Приморско (в Аркутино), защитените пясъчни дюни срещу Приморско клуб ЕАД, Царево (при устията на реките Велека и Силистар) и Несебър (в изолирано находище в м. Иракли).

Пясъчната лилия е силно застрашен вид. Тя е вписана в Червената книга на България и е в списъка на защитените растения, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Дюните са обявени за консервационно значими европейски местообитания за целите на континенталната екологична мрежа Натура 2000.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us