Важно

Искаме спиране на наказанията от Брюксел за мръсен въздух


През 2013 г. пределните норми за емисии от прах и серен диоксид, създавани от големите горивни инсталации, ще бъдат спазени, заяви министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, На базата на тези показатели България ще иска спиране на наказателната процедура, започната от Европейската комисия. Глобите в такива съдебни процедури в ЕС са много сериозни и се измерват с десетки милиони евро, каза министърът на екологията. Търсят се възможности да бъде спазен допустимият максимум на емитиране за азотните оксиди от тези инсталации. Това може да стане само с ползване на енергия от ВЕИ източници и намаляване на работата на ТЕЦ-овете, каза Искра Михайлова. Министерският съвет прие доклад, изработен от МОСВ и Министерството на икономиката и енергетиката за намаляване на емисиите на вредни вещества, създавани от големи горивни инсталации. При присъединяването към Европейския съюз България се е съгласила да спазва определени тавани от тези емисии. Те се отнасят за два периода от 2008-2011 година и след 2012 г. Следят се емисиите от серен диоксид, азотни оксиди и на прах.

За първия период България трайно надхвърля тези допустими максимални нива, въпреки тенденцията за намаляване, посочва Михайлова. Причините за нарушенията са липсата на инвестиции в пречиствателни инсталации, и в значително използване на ТЕЦ-овете спрямо предходни периоди, каза Михайлова. Представителите на тези мощности са се съгласили да приемат мерки спрямо емисиите на серен диоксид и на азотните оксиди, а за праховите частици нормата ще бъде спазена. Целта на мерките, които те ще предприемат, е да не се стига да крайни действия, като затваряне на централи, допълни Михайлова. Проблемът със серен диоксид може да се подобри с повишаване на нивото на сероочистката и ползване на въглища с по-малко съдържание на сяра. С използването на модерна технология ще се постигне намаляване на азотните оксиди, посочи Михайлова.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us