Важно

Коментар на брой 2/2016 г.

Февруари 2016 г. ни донесе две събития, които се случват за първи път в историята на геодезията в България.

За първи път беше проведен Национален геодезически събор. Фактът, че интересът към събора беше голям – бяха регистрирани над 200 участници, говори, че гилдията има нужда от подобни срещи. Този факт говори и че има проблеми. Сега ще очакваме четирите професионални организации, направили събора, да излязат с общо становище и предложения за краткосрочна и дългосрочна стратегия за развитие на геодезията в България.

И все пак, ако обобщим данните от анкетата, проведена по време на събора, можем да споделим следното:

На въпроса къде желаете да се проведе празникът на геодезистите през 2016 г., отговорите са както следва:

Хисаря: 51%; Пловдив: 26%; Боровец: 23%.

По отношение на предложенията на краткосрочна и дългосрочна стратегия за развитието на геодезията в Република България може да се каже, че мненията са доста разнопосочни, но по-често срещаните са: Анализ и промяна при необходимост на Координатна система 2005 г.; Провеждане на курсове, семинари и други за повишаване на квалификацията на колегията; Изработване на програма за покриване на територията на България с кадастрална карта за период от 10 г.; Усъвършенстванe на нормативната уредба и т.н.

Надяваме се скоро да бъде предложен и окончателният документ.

За първи път, пак през февруари, АГКК обявява едновременно огромен брой обществени поръчки за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територията на цялата страна. Не сме убедени, че можем да изброим градовете, селата и махалите, за които са обявените процедури. Би следвало гилдията да е доволна от този факт. Това ще разберем, след като започне работата по обектите.

Екипът на списание Геомедия пожелава успех на всички колеги в обявените обществени поръчки. Нека се опитаме да си свършим работата по най-добрия начин и да запазим цената на нашия труд!

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us