Важно

Коментар на брой 4/2016 г.

В началото на лято 2016, терминът „кадастър“ отново изплува в общественото пространство и не само там.

Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към НС прие на второ четене ЗИД на ЗКИР. Интересното беше, че нито едно от предложенията на браншовите организации не беше прието. Браво на нашите управляващи. В крайна сметка те ги разбират тези работи, особено подкрепени от изключителния потенциал скрит в Агенция по геодезия, картография и кадастър.

А всъщност, браншовите организации не подкрепиха проекта на ЗИД на ЗКИР, на който факт, разбираемо, не беше обърнато никакво внимание. От страна на същите организации бяха предложени и поправки в предложения проект, които в общи линии бяха следните:

–           Промяна на чл. 52, в който има двусмислени текстове;

–           Възможност правоспособните лица да разпечатват скици от „Кадастрално-административна информационна система“ (КАИС);

–           Приравняване на правоспособността от КИИП и тази от КИГ.

Нищо от това не се случи. По-заинтересованите могат да прочетат стенограмата от заседанието на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление от 23.06.2016 г. До редакционното приключване на броя стенограмата все още не е публикувана, но очакваме да я намерим на сайта на НС.

Разбрахме, че собствениците вече няма да си изваждат скици от СГКК, а службите които ги изискват, сами ще си ги взимат от информационната система на кадастъра. Дали някой се замисли как точно и кога ще се случи това. Към настоящия момент, даже експертите от СГКК не могат да се оправят с тези скици, а какво остава за други служби.

Друга радостна вест е, че до 2 години 90% от страната ще е покрита с кадастрални карти. Това ще стане чрез прехвърляне на данните от КВС към КК. Въпреки отрицателното становище на браншовите организации, това е повече положителен, отколкото отрицателен факт. Ще бъде преустановена монополната дейност на „поддържащите фирми“, ще бъде дадена възможност за поправка на кадастралната карта, по желание на собствениците, ако се установи явна фактическа грешка.

Във Варна се заговори отново за едни милиони, които ще бъдат предназначени за кадастър. И това на фона на обявени 14 обществени поръчки от АГКК преди повече от 2 месеца без никакъв резултат към 01.07.2016 г. Проста сметка показва, че при обявените срокове от 5 до 9 месеца, тези поръчки няма как да бъдат приключени в рамките на 2016 г.

Очаква ни интересно лято.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us