Важно

Още близо 19 000 квадратни километра влизат в Натура 2000


Мрежата на ЕС от защитени природни зони „Натура 2000“ нараства с добавянето на нови близо 19 000 квадратни километра, между които огромен дял заема морска територия от 17 000 квадратни километра, съобщи Европейската комисия.

Мрежата обхваща почти 18 на сто от сухоземната територия на ЕС и над 145 000 квадратни километра от неговите морета. Основните страни, в които мрежата се увеличава напоследък, са Великобритания, Франция, Белгия, Гърция, Кипър, Унгария, Литва и Италия. „Натура 2000“ цели да осигури оцеляването на най-ценните и застрашени биологични видове и местообитания в Европа. Мрежата се състои от около 26 000 територии, като последните разширения добавят 166 нови територии. С разширяването на зоната ще бъдат защитени студеноводни рифове с корали, морски паяци, както и все още безименни видове. В Средиземноморието включването на новите територии ще подобри защитата за емблематични видове като зелената морска костенурка и средиземноморския тюлен. При сухоземните територии защитата ще обхване торфените блата в Литва, солените равнини в Унгария и богатите на видове варовикови тревисти площи в Италия и Кипър.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us