Важно

Повече пластмаса отколкото риба в океаните до 2050 г.

Замърсяването на световния океан с пластмаса се увеличава и се очаква през 2050 г. като тегло да има повече пластмасови отпадъци, отколкото риба. Такива са изчисленията на американския Център за бизнес и околна среда „Маккензи”.

Причината е, че през последните 50 години използването на пластмаса се е увеличило 20 пъти, а поне 8 милиона тона пластмаса се изхвърлят в океана всяка година, което се равнява на изпразването на един пълен боклукчийски камион всяка минута. Световният океан в момента съдържа 150 милиона тона пластмаса. При поддържане на темповете на замърсяване в него ще има по един тон пластмаса за всеки три тона риба през 2025 г. и повече пластмаса отколкото риба през 2050 г.

Единственият начин да се избегне катастрофата е да се подобри икономиката и ефективността на рециклирането.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us